ماه: دسامبر 2020

انتشار کتاب “سفرنامه مقصود جهان”

مقصود جهان

کتاب «سفرنامه مقصود جهان» نوشته محمود میرزا بن فتحعلی‌شاه قاجار با هدف بازکاوی نثر قاجاریه در اثری به‌جامانده از عصر فتحعلی‌شاهی با تصحیح، تحشیه و تعلیقات ساسان والی زاده منتشر شد. سفرنامه مقصود جهان از نخستین سفرنامه‌های عصر قاجار و از آثار مهم این عصر است که یادداشت‌های محمود میرزا قاجار را در زمان حکومت لرستان در سال ۱۲۴۰ قمری در بر دارد. در این کتاب چهارچوب اثر به لحاظ زیبایی نثر، دقت در جزئیات، و شگردهای توصیفی، تطبیق و استخراج ویژگی های سبکی و نگارشی و اختصاصات زبانی بررسی شده و در کنار آن تراجم احوال رجال، شرح و بازکاوی اماکن تاریخی، نقد فرهنگ عامه نیز انجام گرفته تا از معبر آن تصویری شفاف تر از وضعیت ادبیات، فرهنگ و هندسه فرهنگی عصر قاجار به دست آید. شرح دقیقی از احوالات و آثار مولف از آغاز تا انجام و شرح دقایق و ظرائف متن از نکات قابل توجه این کتاب مهم آغاز عصر قاجار است.

در مقدمه این کتاب می‌خوانیم:
نگارنده (مصحح) بر اساس ۸ نسخه خطی و چاپی، چهارچوب اثر را به لحاظ زیبایی نثر و دقت در جزئیات و شگردهای توصیفی، تطبیق ویژگی‌های سبکی و نگارشی و حفظ اختصاصات نثر، بررسی و نیز شرح کامل اعلام و اصطلاحات و تبیین نکات مردم‌شناسی و فرهنگ عامه مندرج در کتاب را مورد دقت قرار داده تا از معبر آن، تصویری شفاف از وضعیت ادبیات، فرهنگ و هندسه فرهنگی عصر قاجار در لرستان به دست آورد؛ همچنین حوالات و شرح زندگی مولف، نسبت‌ها و منصب‌ها، آغاز و فرجام و نیز آثار متنوع مولف را از منابع و مواخد گوناگون استخراج و اضافه نموده و در ابتدای کتاب قرار داده است؛ نیز گونه‌های زبانی، شیوه‌های رسم‌الخطی و ویژگی‌های گویشی را در جهت خوانش درست متن با افزودن نشانه‌گذاری‌ها و پانوشت‌ها به متن اضافه کرده است. (صص. ۱۳ و ۱۴)

سفرنامه مقصود جهان بر اساس شش نسخه خطی داخل و خارج از کشور به روش قیاسی و اسلوبی علمی تصحیح و تدوین شده است. این اثر با تصحیح و تعلیقات دکتر ساسان والی زاده و به ویراستاری مجتبی مقدسی در ۳۰۰ صفحه از سوی انتشارات سفیر اردهال به چاپ رسیده است. آیین رونمایی از این کتاب شنبه آینده (۱۳ دی) با حضور مسئولان فرهنگی و اهل قلم به صورت آنلاین برگزار می‌شود.